Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã.

 

2 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

 

3 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

4 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

6 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

7 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phúc Thọ

8 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phúc Thọ

9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ

 

10 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện


Hiển thị 1 - 10 của 190 kết quả.
của 19