Loading...
Lịch tiếp dân
Lịch công tác của lãnh đạo
thông tin về dự án
Người tốt việc tốt

  LIÊN KẾT WEBSITE

  BÌNH CHỌN

Định hướng phát triển Huyện?

  ỦY BAN NHÂN DÂN

Ủy ban nhân dân

Ngày đăng: 07/08/2015 | Lượt xem: 0

STT

ĐƠN VỊ / HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

I

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

1

Doãn Trung Tuấn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

2

Nguyễn Đình Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

3

Kiều Trọng Sỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

II

PHÒNG NỘI VỤ

 

1

Vương Tá Hùng

Trưởng phòng

3

Dương Ngọc Tuấn

Phó Trưởng phòng

3

Hà Kim Trọng

Phó Trưởng phòng

4

Nguyễn Thị Dung

Phó Trưởng phòng

III

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

1

Hà Hữu Thính

Trưởng phòng

2

Vũ Thị Hồng Vân

Phó Trưởng  phòng

3

 

Phó Trưởng phòng

IV

VĂN PHÒNG HĐND& UBND HUYỆN

 

1

Đinh Xuân Hanh

Chánh Văn phòng

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3

Doãn Thị Mến

Phó Chánh Văn phòng

4

 

Phó Chánh Văn phòng

V

PHÒNG TÀI CHÍNH & KẾ HOẠCH

 

1

Dương Đức Hiền

Trưởng phòng

2

Ngô Thị Lan

Phó Trưởng phòng

3

 

 

Phó Trưởng phòng

VI

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 

1

Đoàn Văn Quyền

Trưởng phòng

2

Lê Anh Chiến

Phó Trưởng phòng

3

 

Phó Trưởng phòng

4

 

 

VII

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1

Khuất Hữu Tuấn

Trưởng phòng

2

Khuất Duy Hùng

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

4

 

 

VIII

PHÒNG KINH TẾ

 

1

Lê Thị Kim Phương

Trưởng phòng

2

Bùi Thị Thanh Tuyết

Phó Trưởng phòng

3

Hoàng Thị Tuyết

Phó Trưởng phòng

4

Khuất Quang Cảnh

Phó Trưởng phòng

IX

THANH TRA HUYỆN

 

1

Trịnh Hạ Tuấn

Chánh Thanh tra

2

Đoàn Trọng Trường

Phó Chánh Thanh tra

3

 

Phó Chánh Thanh tra

X

PHÒNG TƯ PHÁP

 

1

Hồ Danh Trang

Trưởng phòng

2

Dương Văn Hợi

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thu Hương

Phó Trưởng phòng

XI

ĐỘI TT XÂY DỰNG 

 

1

 

2

 

3

Đặng Văn Mão

 

Đặng Hoàng Giang

 

Cấn Ngọc Đồng

Đội trưởng

 

Đội phó

 

Đội phó

XII

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN

 

1

Lê Tiến Hải

Trưởng phòng

2

Vũ Hồng Hải

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Hương Giang

Phó Trưởng phòng

XIII

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

1

Kiều Trọng Sỹ

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Phương Lan

Phó Trưởng phòng

4 Hoàng Mạnh Cường Phó Trưởng phòng

XIV

PHÒNG Y TẾ

 

1

 

2

Nguyễn Duy Hậu

 

Nguyễn Văn Hậu

Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

                                                               
   

 

 

  TÌM KIẾM

Thông tin người phát ngôn
PM ql van ban
PM một cửa

  VIDEO


  SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

  • Đang truy cập : 28
  • Tổng lượng truy cập: 68.161.063

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku